מקצוע מידע על מקצוע : תכן ועשייה בין-דיסציפלינאריים - 618028

618028 - תכן ועשייה בין-דיסציפלינאריים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6 2 1   2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.

המקצוע ניתן במסגרת התכנית הבין יחידתית למדע יישומי, בשיתוף עם המכון לחדשנות טכניון-קורנל. הסילבוס המלא מפורסם בקובץ המקצועות באנגלית.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2012 thame and hudson burry, jane and burry mark the new mathematics of architecture
2011 mit press cambridge carpo, mario the alphabet and the algorithm
2017 cambridge and london: the mit press carpo, mario the second digital turn, design beyond intelligence
2006 norton, new york city carroll, sean b endless forms most beautiful
2003 escola tecnica superior d' arquitectura estevez, alberto ed., genetic architectures.

נערך בתאריך 02/10/2022 בשעה 09:02:43