מקצוע מידע על מקצוע : מודלים של החלטות - 618025

618025 - מודלים של החלטות
נקודות
זיכוי
1.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3 1     1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

המקצוע ניתן במסגרת התכנית הבין יחידתית למדע יישומי בשיתוף עם המכון לחדשנות טכניון-קורנל. הסילוס המלא מפורסם בקובץ המקצועות באנגלית.


נערך בתאריך 02/10/2022 בשעה 08:48:49