מקצוע מידע על מקצוע : יסודות אפידמיולוגיה - 618014

618014 - יסודות אפידמיולוגיה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6 2 1   2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

המקצוע ניתן במסגרת התכנית הבין יחידתית למדע יישומי, בשיתוף עם המכון לחדשנות טכניון-קורנל. הסילבוס המלא מפורסם בקובץ המקצועות באנגלית.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2014 oxford: oxford university press n.s. weiss and t.d. koepsell epidemiologic methods: studying the occurrene of illnes.

נערך בתאריך 02/10/2022 בשעה 10:45:37