מקצוע מידע על מקצוע : אסטרטגיות עירוניות וחקר מקרים - 618012

618012 - אסטרטגיות עירוניות וחקר מקרים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6 2   2 1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

המקצוע ניתן במסגרת התכנית הבין יחידתית למדע יישומי, בשיתוף עם המכון לחדשנות טכניון-קורנל. הסילבוס המלא מפורסם בקובץ המקצועות באנגלית.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2013 w.w. norton and company a.m. townsend smart cities: big data, civic hackers and quest for a new utopia.
2009 university of minnesota press a,. krieger and w. saunders urbban design.

נערך בתאריך 02/10/2022 בשעה 10:40:45