מקצוע מידע על מקצוע : חשיבה מחדש של העיר - 618007

618007 - חשיבה מחדש של העיר
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6 2   2 1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 03:22:21