מקצוע מידע על מקצוע : טכנולוגיות מהפכניות - 618005

618005 - טכנולוגיות מהפכניות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6 2     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.

ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2006 william strahan, thomas cadell a. smith the wealth of nations

נערך בתאריך 02/10/2022 בשעה 10:42:11