מקצוע מידע על מקצוע : מערכות מוטמעות - 618004

618004 - מערכות מוטמעות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  2     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 14:45:23