מקצוע מידע על מקצוע : מערכות הפעלה מתקדמות - 618002

618002 - מערכות הפעלה מתקדמות
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  2       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  617027 מערכות הזנק - תכנון והנדסה       מקצועות קדם
נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 14:41:39