מקצוע מידע על מקצוע : שווקים ורשתות - 618000

618000 - שווקים ורשתות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2018 mit press r. pass algorithmic game theory: networks and markets
2010 cambridge university press kleinberg and easley ) ke ( networks, crowds and mrkets

נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 14:34:07