מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים במדיה מתוקשרת - 617076

617076 - נושאים נבחרים במדיה מתוקשרת
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הסילבוס יקבע על ידי המורה, באישור ועדת לימודי תארים מתקדמים של המסלול לפני תחילת הסמסטר בו יינתן הקורס.


נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 13:16:32