מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים במדיה מתוקשרת - 617073

617073 - נושאים נבחרים במדיה מתוקשרת
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הסילבוס יקבע על-ידי המורה, באישור ועדת לימודי תארים מתקדמים של המסלול, לפני תחילת הסמסטר בו יינתן הקורס.


נערך בתאריך 02/10/2022 בשעה 09:16:28