מקצוע מידע על מקצוע : שיטות ניסיוניות לטכנולוגיות חדשות - 617072

617072 - שיטות ניסיוניות לטכנולוגיות חדשות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

המקצוע ניתן במסגרת התכנית הבין יחידתית למדע יישומי, בשיתוף מכון טכניון-קורנל ע"ש ג'קובס. הסילבוס המלא פורסם בקובץ המקצועות באנגלית.


נערך בתאריך 02/10/2022 בשעה 09:10:54