מקצוע מידע על מקצוע : טכנולוגיות משבשות - 617071

617071 - טכנולוגיות משבשות
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

המקצוע ניתן במסגרת התכנית הבין יחידתית למדי יישומי, בשיתוף מכון טכניון-קורנל ע"ש ג'קובס. הסילבוס המלא פורסם בקובץ המקצועות באנגלית.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 01:41:27