מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לעולם העסקים - 617068

617068 - מבוא לעולם העסקים
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

המקצוע ניתן במסגרת התכנית הבין יחידתית למדע יישומי, בשיתוף מכון טכניון-קורנל ע"ש ג'קובס. הסילבוס המלא פורסם בקובץ המקצועות באנגלית.


נערך בתאריך 02/10/2022 בשעה 09:27:37