מקצוע מידע על מקצוע : מדיניות לגבי מידע - 617066

617066 - מדיניות לגבי מידע
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

המקצוע ניתן במסגרת התכנית הבין יחידתית למדע יישומי, בשיתוף מכון טכניון-קורנל ע"ש ג'קובס. הסילבוס המלא פורסם בקובץ המקצועות באנגלית.


נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 13:11:45