מקצוע מידע על מקצוע : טכניקות אינטראקציה לעתיד - 617064

617064 - טכניקות אינטראקציה לעתיד
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.

המקצוע ניתן במסגרת התכנית הבין יחידתית למדע יישומי, בשיתוף מכון טכניון-קורנל ע"ש ג'קובס. הסילבוס המלא יפורסם בקובץ המקצועות באנגלית.


נערך בתאריך 02/10/2022 בשעה 09:07:18