מקצוע מידע על מקצוע : עובוד שפות טבעיות - 617061

617061 - עובוד שפות טבעיות
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
1       4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

המקצוע ניתן במסגרת התכנית הבין יחידתית למדע יישומי, בשיתוף מכון טכניון-קורנל ע"ש ג'קובס. הסילובס המלא מפורסם בקובץ המקצועות באנגלית.


נערך בתאריך 02/10/2022 בשעה 08:55:10