מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לפיתוח אייפון ושעון אפל - 617057

617057 - מבוא לפיתוח אייפון ושעון אפל
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
1       1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

המקצוע ניתן במסגרת התכנית הבין יחידתית למדע יישומי, בשיתוף עם מכון טכניון-קורנל ע"ש ג'קובס. הסילבוד המלא מפורסם בקובץ המקצועות באנגלית.


נערך בתאריך 02/10/2022 בשעה 09:08:45