מקצוע מידע על מקצוע : מחקר עצמאי 1 - 617055

617055 - מחקר עצמאי 1
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    2   1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

המקצוע ניתן במסגרת התכנית הבין יחידתית למדע יישומי, בשיתוף מכון טכנולוגי לישראל טכניון-קורנל ע"ש ג'קובס. הסילבוס המלא מפפורסם בקובת המקצועות באנגלית.


נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 12:58:31