מקצוע מידע על מקצוע : שיטות מחקר: ניסוי, הערכה מידע - 617026

617026 - שיטות מחקר: ניסוי, הערכה מידע
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
1       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

המקצוע ניתן במסגרת התכנית הבין-יחידתית למדע יישומי, בשיתוף עם המכון לחדשנות טכניון-קורנל. הסילבוס המלא מפורסם בקובץ המקצועות באנגלית.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2010 springer l.m. friedman, c.d. furberg and l.m. friedman, c.d. furberg and fundamantals of clinical trials
חובה 2004 springer l. wasserman all of statistics: a concise course in statistical inference

נערך בתאריך 02/10/2022 בשעה 10:42:51