מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לגרפיקה ממוחשבת - 617019

617019 - מבוא לגרפיקה ממוחשבת
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

המקצוע ניתן במסגרת התכנית הבין יחידתית למדע יישומי, בשיתוף עם המכון לחדשנות טכניון-קורנל. הסילבוס המלא מפורסם בקובץ המקצועות באנגלית.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2009 a.k. peters/crc p. shirlev and s. marschner fundamentals of computer graphics ) 3rd edition(

נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 14:50:34