מקצוע מידע על מקצוע : מושגי פרטיות ובטיחות בעולם הגדול - 617016

617016 - מושגי פרטיות ובטיחות בעולם הגדול
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

המקצוע ניתן במסגרת התכנית הבין יחידתית למדע יישומי, בשיתוף עם המכון לחדשנות טכניון-קורנל. הסילבוס המלא מפורסם בקובץ המקצועות באנגלית.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2005 addison wesley m. bishop introduction to computer security

נערך בתאריך 02/10/2022 בשעה 10:33:06