מקצוע מידע על מקצוע : טכנולוגיות של שפה אנושית - 617014

617014 - טכנולוגיות של שפה אנושית
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

המקצוע ניתן במסגרת התכנית הבין יחידתית למדע יישומי, בשיתוף עם המכון לחדשנות טכניון-קורנל. הסילבוס המלא מפורסם בקובץ המקצועות באנגלית.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2008 prentice-hall d. jurafsky and j.h. martin speech and language processing ) 2nd edition (.

נערך בתאריך 02/10/2022 בשעה 10:25:51