מקצוע מידע על מקצוע : דרישות ותכן עבור מדיה חברתית - 617013

617013 - דרישות ותכן עבור מדיה חברתית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

המקצוע ניתן במסגרת התכנית הבין יחידתית למדע יישומי, בשיתוף עם המכון לחדשנות טכניון-קורנל. הסילבס המלא מפורסם בקובץ המקצועות באנגלית.


נערך בתאריך 08/03/2021 בשעה 12:50:02