מקצוע מידע על מקצוע : מבוא להנדסה ימית - 528100

528100 - מבוא להנדסה ימית
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.נערך בתאריך 13/07/2020 בשעה 04:30:11