מקצוע מידע על מקצוע : מבוא להנדסה ימית - 528100

528100 - מבוא להנדסה ימית
נקודות
זיכוי
0.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
          שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.



נערך בתאריך 09/04/2020 בשעה 00:52:05