מקצוע מידע על מקצוע : מבוא להנדסה ימית - 528001

528001 - מבוא להנדסה ימית
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  014211 מכניקת זורמים       מקצועות קדם
  014214 יסודות מכניקת הזורמים     או
  016206 מכניקת זורמים סביבתית     או
  034013 תורת הזרימה 1     או
  084311 אוירודינמיקה בלתי דחיסה     או
  315039 מעבר תנע, חום ומסה להנדסת חומרים     או


סקירת יישומים בהנדסה ימית בציון היבטים הנדסיים בסיסיים, רקע תיאורטי, הנחות, ושיטות לתכן מעשי: כלי שייט, מבנים צפים, מבנים מבוססים על קרקע הים, שוברי גלים, קווי צינור תת ימיים, מבנים גמישים לחקלאות ימית. מאפייני הסביבה הימית: לחץ הידרוסטאטי, גלים, זרמים ותהליכי הסעת חולות. מדריכי תכן פרקטיקה מומלצת ותקנים.

תוצאות למידה
הסטודנט יכיר מגוון של יישומים של הנדסה ימית. מאפייני הסביבה הימית בהיבטים של תכן, עקרונות תכן בהנדסה ימית, פילוסופית מבנה קליפה לכלי שייט או אסדות צפות. הסטודנט יתמצא בתיאוריות ושיטות הנדסיות מעשיות לצכן בסביבה ימית וההנחות שבבסיסן.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2136215   1990 cambridge university press faltinsen o. m sea loads on ships and offshore structures
  חובה 1977 cambridge, mass, mit press newman j. n marine hydrodynamics
  חובה 2010 sname hughes o. f. and paik j. k ship structural analysis and design

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 12:21:56