מקצוע מידע על מקצוע : שיטות וריאציוניות בעיבוד תמונה - 049064 (Current)

049064 - שיטות וריאציוניות בעיבוד תמונה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  046200 עבוד ונתוח תמונות       מקצועות קדם


עקרונות במינמיזציית אנרגיה קמורה ולא קמורה.דיפוזיה לא לינארית (פרונה מאליק) ולא איזוטרופית (וייקרט). אבולוציה של קווי מתאר אקטיבים לסגמנצטיה תוך שימוש ברמות גובה. שיטות נומריות למימוש משוואות דיפרנציאליות חלקיות. ניקוי רעשים בעזרת אנרגיית וריאציה כוללת, ובאמצעות פונקציונאלים מסדר גבוה, אבולוציה של יריעות . אופרטורים ואנרגיות לא לוקאלים. יישומים: הורדת רעש, דקונבולוציה, חידוד תמונה, סגמנטציה, זרימה אופטית, רגיסטרציה.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט:
1. יהיה מסוגל להשתמש בידע מתמטי ולהשתמש בכלים של אופטימיזציה קמורה.
2. יהיה בעל יכולת לממש באופן נומרי קוד הפותר משוואות דיפרנציאוליות חלקיות לא לינאריות.
3. יכיר אלגוריתמים בעיבוד תמונה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
306 אולמן 14:30-16:30 ב פרופ'ח גלבוע גיא הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2006 springer science business media g.aubert and p. kornprobst mathematical problems in image processing partical differential equations and the calculus
2005 society for industrial and applies mathematics t.chan and j.shen image processing and analysis variational pde wavelet and stochastic methods
1998 teubner j.weickert anisotropic diffusion in image processing vol1

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 16:57:37