מקצוע מידע על מקצוע : צפני קיטוב - 049061

049061 - צפני קיטוב
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046733 תורת האינפורמציה       מקצועות קדם


קיטוב ערוץ, פענוח ביטול עוקב, אקספוננטי שגיאה, אלגוריתמי בניית קודים, הרחבות למטריצת הקיטוב המקורית, דחיסה בעזרת קיטוב ונושאים נוספים.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יוכל לתכנן, להצפין ולפענח קוד קיטוב.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2009 ieee trans e.arikan inform.theory vol 55,pp 3051-3073 channel polarization
2009 ieee intl symp e.arikan e.arikan pp 1493-149.inform.theory on the rate of channel polarization
2012 now e.sasoglu polarization and polor codes
2013 ieee trans i.tal i.tal how to construct polar codes inform.theory vol 59 pp 6562-6582

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 18:41:08