מקצוע מידע על מקצוע : היבטים מערכתיים של רשתות תקשורת - 049060

049060 - היבטים מערכתיים של רשתות תקשורת
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044334 רשתות מחשבים ואינטרנט 1   (   מקצועות קדם
) 046005 רשתות מחשבים ואינטרנט 2 ו -    
 
  236827 סמינר במערכות מחשבים       מקצועות ללא זיכוי נוסף


מערכות של רשתות תקשורת. נושאי מחקר מתקדמים במערכות של רשתות,כגון מרכזי מידע, רשתות ענן, רשתות אלחוטיות/סלולריות, רשתות חיישנים, ופרוטוקולים מתקדמים של שכבות ה networks ו transport.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט
1. ירכוש הבנה של יסודות מחקר במערכות של רשתות.
2. יכיר ספרות עדכנית.
3. ירכוש מיומנויות הרצאה מדעית.


נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 14:36:33