מקצוע מידע על מקצוע : מעבדה בלמידה חישובית - 049053

049053 - מעבדה בלמידה חישובית
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  4       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  046195 מערכות לומדות       מקצועות קדם


המעבדה מיועדת לסטודנטים המבקשים לערוך פרוייקטים בעלי זיקה ללמידה חישובית וישומיה בתחומים, כגון עיבוד שפה טבעית, זיהוי בתחומים כגון אודיו ותמונות ולמידה מחוזקת. הפרוייקטים יערכו בהדרכת חבר סגל בכיר. עריכת פרוייקט במעבדה עשויה להוות שלב ראשון בגיבוש נושא מחקר בתחום הלמידה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
        פרופ'ח סודרי דניאל פרויקט 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1997 mcgraw-hill t.m. mitchell machine learning
2004 mit press e. alpaydin introduction to machine learning
2001 wiley duda hart and stork, pattern classification nd.ed.2
2007 springer c. bishop pattern recognition and machine learning
2001 springer hastie hastie the elements of statistical learning

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 17:46:28