מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת - 049051

049051 - נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  046200 עבוד ונתוח תמונות       מקצועות קדם
  046332 מערכות ראיה ושמיעה     או
  046345 גרפיקה ממוחשבת     או
  236873 ראיה ממוחשבת     או
 
  049056 נושאים בראיה ממוחשבת: ניתוח צורה       מקצועות זהים


קורס סמינריוני שיעסוק בנושאים מתקדמים בתחום הגרפיקה הממוחשבת. סילבוס מפורט יקבע ע"י המרצה והוועדה ללימודי מוסמכים לפני הסמסטר בו יינתן הקורס.


נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 17:31:58