מקצוע מידע על מקצוע : גישות מידול ושיטות חישוביות בתורת הגלים - 049049

049049 - גישות מידול ושיטות חישוביות בתורת הגלים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  048824 שיטות אנליטיות בתורת הגלים 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף


ניסוח בעיות באמצעות משוואות אינטגרליות, במישור הזמן והתדר. היבטי יחידות, הפתרון והבטחתו בעזרת ניסוחים אלטרנטיביים. פיזור מגופים סגורים ופתוחים העשויים ממוליך מושלם. פיזור מגופים דיאלטריים המוגנים ולא- המוגנים. מעבר דרך מפתחים. פיזור ממבנים מחזוריים וסריגים פוטוניים. ניתוח אופני התפשטות במובילי גלים מתכתיים ודיאלקטריים. שיטת המומנטים. שיטת המקורות הפיקטיביים. התכנסות ויציבות הפתרון הנומרי. היבטי סיבוכיות וגישות להאצת פתרונות. שיטות פרטורבציה. שיטות קירוב ואריאציוניות.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2254992 2001 ieee press r. f. harringto time- harmonic electromagnetic fields
2018282 1973 pergamon r. mitrra, r computer techniques for electromagnetics
2189081 1998 ieee press a.f. peterson, s.l. ray, r. mittra computational methods for electromagnetics

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 17:26:47