מקצוע מידע על מקצוע : דחיסת מידע עם עיוותים - 049044 (Current)

049044 - דחיסת מידע עם עיוותים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046733 תורת האינפורמציה       מקצועות קדם
 
  048942 נושאים מתקדמים בתקשורת ואינפורמציה 3       מקצועות זהים


בסיסיות של פונקצית קצב- עוות, יצוגים חלופיים לפונקצית קצב- עוות, אלגוריתם arimoto- blahut. פונקצית קצב- עוות למקורות עם זיכרון: המקור הגאוסי, חסמים על פונקצית קצב- עוות, קוונטיזציה וקטורית, השפעת מידע צד, קידוד פרוגרסיבי, מעריכי שגיאה בדחיסה עם עוותים, מקודדים סיבתיים לדחיסת מידע, טכניקות קידוד ברזולוציה גבוהה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    14:30-16:30 א פרופ. מרחב נרי הרצאה 10 10


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
67804 1971 englewood cliffs t. berger rate distortion theory: a mathemtical basis for .data compression
2114535 1991 wiley- interscience t.m. cover, j.a. thomas .elements of information theory
2084187 1990 kluwer r.m. gray .source coding theory

נערך בתאריך 11/08/2020 בשעה 17:28:17