מקצוע מידע על מקצוע : דחיסת מידע אוניברסלית - 049043

049043 - דחיסת מידע אוניברסלית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046733 תורת האינפורמציה       מקצועות קדם
 
  048942 נושאים מתקדמים בתקשורת ואינפורמציה 3       מקצועות זהים


לאורך משתנה ( f-v ) , ומאורך משתנה לאורך קבוע ( v-f ) , מודלים הסתברותיים למקורות אינפורמציה בעלי זיכרון, צפינה אוניברסלית למחלקות של מקורות הסתברותיים, אלגוריתם למפל- זיו, יישומים של צפינה אוניברסלית לבעיות שונות.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
222990 1968 new york: wiley r.g. gallager, .information theory and reliable communication
2041514 1987 reading, mass: addison- wesley r.e. blahut .principles and practice of information theory
2013124 1968 new york: mcgraw- hill f. jelinek probabilistic information theory: discrete and .memoryless models
2114535 1991 new york: wiley- interscience t.m. cover, j.a. thomas .elements of infomation theory

נערך בתאריך 11/08/2020 בשעה 17:20:13