מקצוע מידע על מקצוע : מעגלים פוטוניים מתקדמים - 049042

049042 - מעגלים פוטוניים מתקדמים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044148 גלים ומערכות מפולגות   (   מקצועות קדם
) 044339 פוטוניקה ולייזרים ו -    


הבסיס הפיסיקלי והכלים המתמטיים להבנה ולתכנון מעגלים פוטוניים הממומשים כשבבים אופטיים. נושאים: סקירת תחום השבבים האופטיים ויישומיהם והבסיס הפיסיקלי לגלי- שטח אופטיים. אופני מבנים להולכת גלים אופטיים (במיוחד בתווכים מורכבים ומבנים ננו-פוטוניים). האלמנטים הבסיסיים של השבבים האופטיים (כגון, מצמדים ומתגים אופטיים, מבנים מחזוריים המשולבים במוליכי גל, אלמנטים לסינון וניתוב פוטוני). פלסמוניקה- הולכת אור במבנים ננו מתכתיים.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2115561 1991 academic press   theory of dielectric optical waveguides
2016310 1972 academic press n.s., kapany, j.j. burke optical waveguides
  1991 2785-5585 physics review b, vol. 44 pp f. yang, j.r. sambles f. yang, j.r. sambles long range surface modes supported by thin films

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 18:36:51