מקצוע מידע על מקצוע : קודי גרף ואלגוריתמי פענוח איטרטיביים - 049040

049040 - קודי גרף ואלגוריתמי פענוח איטרטיביים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  048934 תקשורת מקודדת       מקצועות קדם
  046733 תורת האינפורמציה     או


נושאים: תיאור קודי- גרף מסוג ldpc ו- ra בתקשורת מקודדת. ניתוח קודי ldpc בערוץ מחיקה בינארי. ניתוח ביצועים מול סיבוכיות הקידוד ופענוח קודי ldpc וקודי ra בערוץ מחיקה. אלגוריתמי פענוח איטרטיביים מסוג העברת הודעות ( message- passing ) ואלגוריתם sum- product. ניתוח קודי ldpc בערוצים בינאריים, סימטריים וחסרי זכרון ופיתוח משוואות density evolution. אלגוריתם bcjr ופענוח איטרטיבי מסוג map של קודי טורבו. עקומות exit לבחינת קצב ההתכנסות של אלגוריתם פענוח איטרטיבי. factor graphs ושימושיהם לפיתוח אלגוריתמי פענוח איטרטיביים בתקשורת ספרתית.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
  2005 cambridge press t. richardson, t. urbanke modern coding theory
2246819 2003 kluwer academic publishers s.b. wicker, s. kim fundamentals of codes, graphs, and iterative decoding
  2001 2 ieee trans. on information theory, vol. 47 no   special issue on codes on graphs and iterative decoding algorithms

נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 14:19:39