מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בוי.ל.ס.י 2 - 049037

049037 - נושאים מתקדמים בוי.ל.ס.י 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

נושאים מתקדמים במבנה, תכנון וניתוח של מערכות vlsi. הקורס ישמש כבסיס למשתלמים המעוניינים לבצע עבודת מגיסטר או דוקטור.


נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 18:08:33