מקצוע מידע על מקצוע : שיטות דגימה מוכללות - 049033

049033 - שיטות דגימה מוכללות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044198 מבוא לעבוד ספרתי של אותות       מקצועות קדם


מרחבי הילברט, מכפלות פנימיות, טרנספורמציות לינאריות, בסיסי ריס ( riesz bases ), הטלות אורתוגונליות ומלוכסנות ( oblique projections ) תורת המסגרות ( frame theory ).הצגת אותות במרחבי הילברט כללים, שחזור אופטימלי של אותות במרחבים כלליים, שחזור עקבי של אות ממדידות נתונות, דגימת יתר באמצעות מסגרות מלוכסנות ( oblique frames ). שיטות אינטרפולציה אופטימליות. הצגה גאומטרית של הדגימה והשחזור באמצעות הטלות מלוכסנות.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2251012 2001 academic press r.m. young an introduction to nonharmonic fourier series

נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 13:27:01