מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בתקשורת ואינפורמציה 4 - 049032

049032 - נושאים מתקדמים בתקשורת ואינפורמציה 4
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

התפתחויות בתחום התקשורת מההיבט של תורת האינפורמציה ותורת התקשורת הסטטיסטית.


נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 17:25:27