מקצוע מידע על מקצוע : מודלים ואופטימיזציה של קווי חיבור בוי.ל.ס.י. - 049031

049031 - מודלים ואופטימיזציה של קווי חיבור בוי.ל.ס.י.
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046864 תכן מערכות ספרתיות מהירות   (   מקצועות קדם
) 046880 תכן לוגי ממוחשב של שבבים ו -    
 
  048864 נושאים מתקדמים בתכנון מחשבים 2       מקצועות זהים


החשיבות הגוברת של החיבורים במערכות vlsi בעקבות התפתחות הטכנולוגיה, מבחינת מהירות, הספק, רעש, שטח ומאמץ התכנון. מגבלות הנובעות מרשתות- חיבורים בשבבים. שיקולים בתכנון vlsi להספק נמוך. בזבוז הספק הנובע מקווי חיבור. מודלים לחישוב שיהוי בקווים ובעצי- חיבור. תכונות מודל elmore לשיהוי. שימוש בחוצצים לאופטימיזציה של מהירות בקווים ובעצי חיבורים. חישובים וקירובים של רעש ספרתי וצימוד בין קוים ברמת השבב. אנליזה סטטית של שיהוי ושל רעש במסלולים לוגיים. ניתוב אוטומטי: מינימיזציה של אורך קוים, מסלולים והשהיות. השראות קווי חיבור בשבבים. הפצת אותות שעון. אספקת מתחים. רשת תקשורת על שבב.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2223750 2000 wiley- interscience .c. cheng, k. lillis, et.al .c. cheng, k. lillis, et.al interconnect analysis and synthesis
2212499 1995 kluwer a. b. kahng on optimal interconnections for vlsi
2257266 2004 kluwer a. v. mezhiba power distribution networks in high speed integrated circuits
2250507 2002 kluwer celik m., pileggi n., odabasioglu a ic interconnect analysis

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 17:16:00