מקצוע מידע על מקצוע : נושאים במערכות אחסון - 049030

049030 - נושאים במערכות אחסון
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044334 רשתות מחשבים ואינטרנט 1   (   מקצועות קדם
  046209 מבנה מערכות הפעלה ו -    
) 046267 מבנה מחשבים ו -    


מערכות אחסון מתקדמות ועתירות תקשורת. הנושאים: ארכיטקטורות של מערכות אחסון מודרניות מבוססות רשת ( san, nas, object store ), מערכות ופרוטוקלי תקשורת רלבטנטיים ( san, nas, object store ), מערכות ופרוטוקלי תקשורת רלבנטיים ( fibre channel architecture, iscsi, infiniband ), הקשר בין צרכי פונקציות אחסון עיקריות לארכיטקטורות השונות.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2242516 2002 addison- wesley clark, t ip sans: a guide to iscsi, ifcp, and fcip protocols for storage area networks
2258399 2003 addison- wesley j. l, hufferd iscsi: the universal storage connection

נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 13:08:05