מקצוע מידע על מקצוע : סמינריון בעיבוד אותות ותקשורת - 049029

049029 - סמינריון בעיבוד אותות ותקשורת
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044198 מבוא לעבוד ספרתי של אותות       מקצועות קדם
 
  046201 עיבוד אותות אקראיים       מקצועות צמודים


סקירת אלגוריתמים שונים לאופטימיזציה בעיבוד אותות ותקשורת מהספרות המדעית. בעיות דקונבולוציה, הפרדת מקורות בצורה עוורת, חסמים על שגיאות שערוך, משווני ערוץ בזמן ובתדר, כולל משוונים עוורים ותקשורת קוונטית.


נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 17:14:35