מקצוע מידע על מקצוע : עיבוד תמונות מורפולוגי - 049028

049028 - עיבוד תמונות מורפולוגי
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046200 עבוד ונתוח תמונות       מקצועות קדם
 
  048926 נושאים מתקדמים בעבוד תמונות       מקצועות זהים


מורפולוגיה מתמטית - הגדרות ומוטיבציה, מורפולוגיה בינרית (תיאוריה ושמושים), הרחבה לרמות אפור (תיאוריה ושמושים), יישום, אופרטורים קשירים, סינון מורפולוגי, ייצוג מורפולוגי של תמונות, סגמנטציה בעזרת אלגוריתמי ה- watershed , מורפולוגיה בסריגים שלמים, היבטים מתקדמים.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2249529 2003 springer p. soille morphological image analysis: principles and applications 2nd ed
2126377 1992 spie press e.r. dougherty an introduction to morphological image processing
208825 1982 academic press j.c. serra image analysis and mathematical morphology .2 vols

נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 13:04:59