מקצוע מידע על מקצוע : תורת אינפורמציה למערכות מרובות משתמשים - 049027

049027 - תורת אינפורמציה למערכות מרובות משתמשים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046733 תורת האינפורמציה       מקצועות קדם


ערוץ גאוסי וקטורי ומשפטי water pouring. ערוץ גאוסי מוגבל סרט. ערוץ משתמש יחיד התלוי במצב אקראי. קיבול עם מידע צד. הצגת המודלים הבסיסיים של ערוצים מרובי משתמשים. תחום קיבול ומשפט קידוד לערוץ מרובה גישות. ערוץ גאוסי מרובה גישות. מודל כללי לערוץ הפצה ( broadcast channel ). ערוץ הפצה מדורג ( degraded ). תחום קיבול ומשפט קידוד. ערוץ הפצה למקורות מתואמים ( slepian-wolf ). קידוד מקור עם עיוות ומידע צד. בעית wyner-ziv. אופציונלי: דואליות בין בעיות קידוד עם מידע צד וקידוד מקור עם מידע צד.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2114535 1991 wiley - interscience t.m. cover, j.a. thomas elements of information theory
222990 1968 wiley r.g. gallager information theory and reliable communication
0227751 1981 academic press i. csiszar, j. korner information theory: coding theorems for discrete memoryless systems
2165721 1994 kluwer .r.e. blahut eds communications and cryptography: two sides of one tapestry

נערך בתאריך 10/07/2020 בשעה 02:29:15