מקצוע מידע על מקצוע : התפשטות הבזקי אור בסיבים ובתווכים בעלי פיזור גבוה - 049024

049024 - התפשטות הבזקי אור בסיבים ובתווכים בעלי פיזור גבוה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  049022 נושאים מתקדמים באלקטרואופטיקה 3       מקצועות ללא זיכוי נוסף


פיתוח, המבוסס על תורת המידה של משוואת שרדינגר הלא ליניארית בייצוגה הווקטורי, לניתוח התפשטות הבזקי אור בסיב. הצגת פתרונות של המשוואה לניתוח מערכות לתקשורת אופטית ולייזרי סיב. מבוא לסוליטונים אופטיים ולתורת הפיזור ההפוך. ניתוח של התפשטות הבזקי אור קצרים בתווכים אופטיים בעלי פיזור גבוה, המבוסס על משוואת הטרנספורט ומשוואת הדיפוזיה. מערכות למיפוי אופטי של רקמות ביולוגיות לצרכים רפואיים.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2231878 1995 academic press g.p. agrawal nonlinear fiber optics
2157674 1995 tissue, plenum a.j. welch, m.j.c. gemet optical thermal response of laser irradiated

נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 14:43:17