מקצוע מידע על מקצוע : תקשורת סלולרית ואלחוטית - 049023

049023 - תקשורת סלולרית ואלחוטית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046206 מבוא לתקשורת ספרתית       מקצועות קדם


דגש הקורס יהיה על physical interface של מערכות תקשורת סלולרית ואלחוטית. נושאי הקורס: מבוא לתקשורת סלולרית, ערוץ עם דעיכות, שיטות שונות ( diversity techniques ) במרחב ( mimo, blast ) בזמן ובתדר: שיטת גישה למערכות מרובות משתמשים ( fdma, tdma ) ובמיוחד דגש על cdma, ( wcdma ) ו-ofdm, ממשק הרדיו ( radio interface ) של דור ראשון, שני ושלישי של מערכות סלולריות עם מבט לעתיד - דור רביעי uwb, ofdm.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2123470 1992 plenum r.d. gitlin, j.f. hayes, s.b. weinstein data communication principles
2167462 1995 mcgraw-hill j.g. proakis, digital communications
2168344 1996 prentice-hall ptr t.s. rappaport wireless communication, principles and practice

נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 14:35:58