מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים באלקטרואופטיקה 3 - 049022

049022 - נושאים מתקדמים באלקטרואופטיקה 3
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  049024 התפשטות הבזקי אור בסיבים ובתווכים בעלי פיזור גבוה       מקצועות ללא זיכוי נוסף


קורס מתקדם באלקטרואופטיקה העוסק בנושאי מחקר מתחומו של המרצה. סמסטר א' תש"ף: אלקטרודינמיקה קוונטית מאקרוסקופית ויישומיה באינטראקציות אור-חומר ואלקטרואופטיקה.


נערך בתאריך 10/07/2020 בשעה 03:50:48