מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בתכנון מחשבים 3 - 049018

049018 - נושאים מתקדמים בתכנון מחשבים 3
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

נושאים מתקדמים במבנה, תכנון ואנליזה של מערכות מחשבים. סמסטר ב' תשע"ו: הנדסת מערכות מחשב סמסטר א' תשע"ח: סמינר בבלוקציין ומטבעות קריפטוגרפיים.

הערה: נושאי הקורס יכולים להוות בסיס לעבודות מחקר בתחום.

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:44:05