מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים במחשוב 3 - 049017

049017 - נושאים מתקדמים במחשוב 3
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

קורס מתקדם בנושאים שונים הקשורים בתכנון ויישום מערכות חישוב. נושאי הקורס יכולים להוות בסיס לעבודות מחקר בתחום. סמסטר א' תשע"ח: נושאים מתקדמים בחומרה. סמסטר א' תש"ף: נושאים מתקדמים באבטחת מערכות חומרה - מתאוריה להתנסות.

הערה: הקורס ישמש גם כבסיס למשתלמים המעונינים לבצע מגיסטר או דוקטור בתחום.

נערך בתאריך 10/07/2020 בשעה 03:28:52