מקצוע מידע על מקצוע : תכן ומודלים של מיקרומערכות אלקטרומכניות - 049016

049016 - תכן ומודלים של מיקרומערכות אלקטרומכניות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046968 מיקרו-עיבוד ומיקרו-מערכות אלקטרומכניות       מקצועות קדם


מודלים של מיקרומערכות בתחומים הבאים: מכני (סטטי ודינמי), תרמי, אלקטרואופטי, פלואידי, אלקטרוסטטי ומגנטי. מודלים לרעש ב- mems: רעש חשמלי (גונסון גנרציה-רקומבינציה f, ktc/1), תרמו-מכני וטמפרטורה. שיטות נומריות ו- memscad: שימוש בשיטת אלמנטים סופיים ובחבילות תוכנה מסחריות. דוגמאות ל- mems: מצלמת cmos ir, חישנים אינרצילים, מיקרומערכות של חישנים כימים וביולוגים. סיכום דרישות מערכתיות לביצועים ומדדי ביצועים.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2000 mit press boston s.d. senturia microsystem design

נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 13:45:20